Krigsåren i Haparanda

Haparanda var under första- och andra världskrigen i centrum och känd över hela världen.
I denna blogg skall vi försöka visa bilder från dessa tider.

söndag 21 november 2010

Petsamotrafiken 1940 under andra världskriget var mångfaldig. Bilden visar de många lastbilar som stod klara utmed Torggatan Haparanda inför avfärden till Petsamo. 
Petsamotrafiken kallades den handel som skedde via den finska hamnen Limhammar i Petsamo under perioden april 1940 till juni 1941. Handeln var, efter det tyska angreppet på Norge 9 april 1940, Finlands och Sveriges enda exportväg västerut, för Sveriges del fram till dess att lejdtrafiken via Göteborg inleddes. Till september 1940 var trafiken ej närmare reglerad av de krigförande, då den stoppades av Tyskland. Handeln krävde därefter såväl Tysklands som Storbritanniens godkännande. Sverige accepterade inte de tyska villkoret om att avge en förklaring om att inte handla med Storbritannien, varför den svenska exporten inte kom igång igen. Den finska handeln fortsatte dock.